حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران فروشگاه:

این وب سایت به صورت عرفا و شرعا اعلام می دارد که تمامی اطلاعات حساب های کاربران و اطلاعات شخصی آنان کاملاً محفوظ می باشد.

پشتیبان اپن کارت فارسی
فروشگاه 1Electronics © 2023